BIM  doorgeven = delen

 

BIM (Bouw Informatie Model) is een werkmethodiek, gebaseerd op samenwerken en informatie delen. Alle relevante informatie gedurende het bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd, ondersteund door een en/of meerdere digitale (3D) gebouwmodellen. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu voor betrokken partijen beschikbaar en altijd actueel.

Deze techniek maakt het overzichtelijk en gemakkelijk te checken of iedereen zich goed aan de afspraken houdt. Dit voorkomt dat verschillende partijen onafhankelijk van elkaar een oplossing ontwikkelen die niet past met de ander. Het klassieke voorbeeld is verlagen plafond door kruisende leidingen en constructie. Door het samenvoegen van de losse 3D modellen van de architect, constructeur, installatie kan snel en helder gezien worden of er ‘clashes’ zijn. Daarna kan de juiste basis door gegeven worden aan de co-makers, zodat de specifieke informatie kan worden toegevoegd. 

Bimmen maakt bouwen zo efficiënt dat de exacte hoeveelheden zijn te genereren uit het 3D model en te koppelen aan een begroting en/of beheer en onderhoud. Beleef de verbouwing voordat het gebouwd is met bimx. 

 

 Grandhotel AC3