SCAN, BIM EN BEHEER

Wij brengen de status van gebouwen in kaart, aan de hand van een objectenscan.

Circulair MJOP in 3D. Vastgoeddata op maat.

“Meten is weten”. Door een waardeoordeel toe te kennen aan de status van je gebouw, op basis van onder andere de technische stand van zaken, flexibiliteit en geschiktheid van het gebouw, de mogelijkheid tot transformatie, kan een objectief financieel toekomstplan worden opgesteld. Zo kunnen slimme keuzes worden gemaakt, gericht op de toekomst.

Traditioneel denkt men vaak bij het ontwerpen en transformeren van een pand niet na over het beheer. Een gemiste kans, want zo wordt veel geld over de schutting gegooid. Iets dat absoluut voorkomen had kunnen worden als aan de voorkant meer rekening was gehouden met het beheer. Door de uitwerking in BIM kunnen eigenaren eenvoudig en visueel inzicht krijgen in wat de gevolgen zijn van hun keuzes. In het BIM-model worden alle pandgegevens opgeslagen, waarna je kunt (laten) doorrekenen wat de invloed van eventuele aanpassingen is op de exploitatielast. Het BIM-model is een actief sturingselement, dat richting geeft aan een duurzame huisvesting. Nu en in de toekomst. Door beleid, beheer en BIM te combineren, komen eigenaren nooit voor verrassingen te staan.

Om eigenaren, facility managers, bestuurders etc wegwijs te maken hebben we een stappenplan gemaakt waarbij zij gerichte keuzes kunnen maken. Welke uiteindelijk geld op leveren.

BIM is niet duurder. BIM is efficiënter.

 Ijsberg